Aspectes fonètics (f)

Amb aquesta lletra representam el fonema /f/, que és labiodental, fricatiu i sord. Sembla molt al fonema /v/ que hem treballat fa molt poc.

En dir [f]:

  • les dents de dalt mosseguen el llavi de baix, com a [v];
  • l’aire surt fregant, com a [v];
  • no hi ha vibració a les cordes vocals; podem comparar fa/va, fi/vi, fila/vila, fora/vora

Proposam anomenar aquesta lletra «la lletra de foc».

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos