La grafia (q)

Minúscula: sembla molt a la a, però en haver tancat el rotlo li fem un pal llarg per avall; després pujam fins a mig pal per a poder «donar la mà» a la lletra següent.

Majúscula: un rotlo i un palet inclinat a la part inferior, d’esquerra a dreta.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos