Jocs (q)

Joc dels paquets

Els infants es reparteixen per l’espai. Quan diem «paquets de ….. (i un nombre)» s’han d’ajuntar en grups de tants infants com el nombre que s’ha dit. Continuen jugant tots, els que han quedat solts també.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos