Jocs (ç, ce, ci, ss)

Un, dos, tres, pedaç estès

Un nin es col·loca a la paret i els altres uns metres enfora, en renglera. El de la paret, d’esquena als altres,  diu: »Un, dos, tres, pedaç estès!» Mentrestant els altres caminen cap a la paret i s’aturen de cop en sec quan senten »estès». El nin de la paret es gira cap als altres i diu el nom dels qui ha vist en moviment. Aquests han de tornar enrere. Qui arriba primer sense ser vist du el joc.

 

Els oficis

Es divideix el grup en dos equips. Es preparen targetes amb noms d’oficis que els infants ja puguin llegir:

actor actriu, ballarí -ina, bomber -a, botiguer -a, caçador -a, cambrer -a, cantant, ciclista, conductor -a, cuiner -a, dentista, director -a d’orquestra, domador -a, electricista, equilibrista, escriptor -a, estudiant, ferrer -a, forner -a, fotògraf -a, fuster -a, futbolista, guitarrista, infermer -a, mestre -a, modista, nedador -a, oficinista, pallasso -a, pastisser -a, pastor -a, pescador -a, pianista, picapedrer -a, pilot, policia, porter -a, presentador -a de televisió, sabater -a, sastre -essa, secretari -ària, soldat, telefonista, trompetista, violinista …

Un infant de cada grup ha d’agafar una targeta i representar l’ofici davant el seu grup, amb mímica. Qui l’endevina és l’encarregat d’agafar una altra targeta. Guanya l’equip que ha endevinat més oficis.

 

Caçadors i caçats

(Juegos para campo y bosque. Editorial Vilamala)

Els jugadors es divideixen en dos equips: els caçadors i els caçats. Un dels caçats du un siulet i una pilota o un altre objecte que representi el tresor.

Al principi del joc, els caçadors es reuneixen a la «mare» mentre els caçats s’allunyen. Quan aquests es troben a una distància suficient, el que du el tresor i el siulet els dóna a un dels jugadors. A un senyal donat, els caçats corren en totes direccions, i els caçadors els encalcen esforçant-se a descobrir i agafar el portador del tresor. El caçat sempre ha de respondre la veritat.

Si no és portador del tresor, els dos jugadors se separen i continuen el joc. En canvi si el portador és agafat, siula tres vegades per a avisar els seus companys. En aquest moment, tots els caçats han d’intentar arribar a «mare» abans del senyal del portador del tresor.

Es torna a començar el joc invertint els papers de caçadors i caçats.

 

La gallina cega

Es fa un rotlo amb tots els nins agafats de les mans. Un nin o nina que fa de gallina cega es posa enmig amb els ulls tapats. Es posen a fer voltes, i la gallina cega ha de caminar fins que n’agafa un. Ha d’endevinar qui és només pel tacte. Si l’endevina, canvien de paper.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos