Aspectes ortogràfics (ç, ce, ci, ss)

La dificultat ortogràfica d’aquest fonema és molt gran per a aquest primer nivell de l’escriptura. Per això no pretendrem de cap manera que l’infant l’escrigui bé tot sol sense ajuda.

Recordem que el fonema /s/ es pot representar de cinc maneres diferents:

s, com a sol, pomes, mosques, cansat

ss, com a bossa

ç, com a llençol, braç

c, com a cel, cirera, ocell, balances

x, en pocs casos, com a excursió

L’objectiu en aquest estadi és que l’infant aprengui a llegir totes aquestes possibilitats com a [s] i que s’adoni que hi ha diverses maneres d’escriure aquest so.

Per a aconseguir una bona ortografia és necessària la memorització visual. Però, a més, hi ha algunes normes que hi ajuden.

  • Per a saber si hem d’escriure ç o c:

La ç va amb a, o, u; també a final de paraula.

La c va amb e, i.

(exemples: plaça, places, braç).

  • Per a saber si hem d’escriure s o ss:

La ss només s’escriu entre vocals (exemples: passar, ossos).

L’ús de s/ss, c/ç respon a l’etimologia de la paraula i per tant forma part totalment de l’ortografia arbitrària que es treballa a cursos superiors. Ara bastarà que els infants sàpiguen escriure correctament algunes d’aquestes paraules.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos