Activitat clau: què podem fer amb un llençol (ç)

Què podem fer amb un llençol

Durem un llençol vell i proposarem als infants que diguin totes les coses que es poden fer amb un llençol, com per exemple:
• tapar-se, com al llit
• aprendre a plegar-lo
• fer una caseta o una cabana
• disfressar-se de fantasma
• fer el joc dels peus
• fer un joc de memòria: observar set o vuit objectes durant un
minut, tapar-los amb el llençol i recordar quins eren els objectes
• observar un company, tapar-lo i recordar com anava vestit
• arrossegar qualcú
• fer-se una capa
• fer ombres xineses
Després de parlar de tot això, fer algunes de les coses proposades.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos