Aspectes fonètics (ç)

Amb la lletra ç, amb la c seguida de e o i i amb la doble essa, representam de nou el fonema /s/ ,que és fricatiu, alveolar i sord, i que havíem associat al renou d’un globus que es desinfla. En dir [s]:

  • l’aire surt fregant, com si siulàssim;
  • la llengua toca els alvèols superiors;
  • no hi ha vibració a les cordes vocals.

Altres objectes o accions també fan aquest so: una roda que es desinfla, un coet que s’enlaira, la indicació de silenci, una serp…

En aquest cas, proposam anomenar cada lletra i dígraf pel seu nom:

ç: ce trencada

c: ce

ss: doble essa

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos