Locucions (l)

 • Escampar-se com taca d’oli (estendre’s molt de pressa).
 • Una i oli! (es diu per a indicar que ha romàs escarmentat d’una cosa i que no tornarà a caure-hi)
 • Esser o estar com una bassa d’oli (estar la mar, o una altra cosa, molt calmada).
 • Esser més caparrut que una mula.
 • No tocar pilota.
 • Com un sol (comparança que s’aplica a una persona o cosa molt bella).
 • Fer un sol que crema (o torra) el cul a les llebres (fer un sol molt fort).
 • No tenir més que el sol que pega a la cara (ser molt pobre).
 • Sol com un mussol.
 • Esser més dolç que la mel.
 • Donar una ditada de mel a algú (afalagar-lo amb bones paraules i elogis).
 • Donar fil a s’estel (donar facilitats o permís a algú per a fer una cosa).
 • Cara alta (sense empegueir-se).
 • Per pa i per sal (en gran abundància).
 • Posar una mica de sal a una cosa (posar-hi una mica de gràcia).
 • No tenir pèls a la llengua (no ser tímid en el parlar).
 • Ni poc ni molt (gens ni mica).
 • Fer el cuc de l’orella malalt (cansar algú de sentir sempre la mateixa cosa).
 • Pagar els plats trencats.
 • Semblar que no ha trencat mai cap plat.
 • Tirar-se els plats pel cap.
 • Ple com un ou.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos