Jocs (l)

Escarabat bum-bum

(cançó popular)

És un joc amb una cançoneta, amb la tonada d’El gegant del pi.

Escarabat bum-bum,
posa-hi oli, posa-hi oli.
Escarabat bum-bum,
posa-hi oli en es llum.
Si en es llum no n’hi ha,
a s’escalfeta, a s’escalfeta.
Si en es llum no n’hi ha,
a s’escalfeta n’hi haurà.
Escarabat, endevina qui t’ha pegat!

Un infant posa el cap sobre la falda del qui fa el joc, de manera que no hi vegi. Tots els altres canten i li van pegant copets a ritme a l’esquena. Quan diuen “n’hi haurà”, es fa un silenci i  … un dels nins, només un, li pega un copet. Aleshores el nin aixeca el cap i li diuen “escarabat, endevina qui t’ha pegat”. Si ho endevina, el que li ha pegat el cop serà el que es posarà a la falda quan torni a començar el joc. (Al llibre Cançons i jocs de les illes Balears, pàg. 89. N’hi ha una versió un poc diferent.)

Variant de Menorca: es diu només la primera estrofa. Es posen els braços doblegats davant els pits amb les mans tancades. Es fa un moviment de rotació amb els braços mentre es canta la cançoneta. El fillet amb els ull tapats haurà d’endevinar qui li ha pegat. (A la versió que hi ha al Folklore Menorquí, pàg. 99. anomenen aquest joc “Colometa vine a mare”.)

Escarabat bum-bum
Autor: Cançó popular

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos