Locucions (b)

  • Passar l’arada davant els bous (precipitar-se).
  • No guanyar per a sabates (haver de caminar molt).
  • Anar a les bones.
  • No dir aquesta boca és meva (no dir res d’allò que s’havia de dir).
  • Badar un pam de boca.
  • Nedar i guardar la roba.
  • Fer més nosa que una busca dins un ull.
  • Blanc com la neu, o blanc com un glop de llet.
  • De vint-i-un botó (molt ben vestit).

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos