Aspectes ortogràfics (b)

És molt freqüent que els infants escriguin amb b paraules que s’escriuen amb v. Per això convé fer èmfasi en les diferències fonètiques entre els dos sons. Però com sempre, quan l’infant escriu de forma autònoma en aquest primer nivell, no corregirem gaire. Per memòria visual i per consciència fonològica aniran assolint l’ortografia.

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos