Aspectes fonètics (b)

Amb la lletra b representam el fonema /b/, que és bilabial, oclusiu i sonor. Sembla molt al fonema /p/, del qual només es diferencia  per la sonoritat.

En dir [b]:

  • ajuntam els llavis;
  • fem una petita explosió;
  • fem un renouet que notarem si ens posam els dits a la gargamella i ens tapam el nas;
  • necessitam ajuntar-lo amb altres sons perquè soni amb claredat.

Convé que el mestre diferenciï clarament /b/ de /v/ i que vagi guiant els infants en la diferenciació dels dos fonemes. Vegeu els aspectes fonètics de la v.

Proposam anomenar aquesta lletra «la lletra de bota».

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos