La grafia (p)

(En aquestes primeres passes de l’escriptura amb lletra manuscrita, ens fixarem més en la direcció que no en la grandària o en la proporció de les lletres, perquè aquests aspectes s’aniran ajustant amb la pràctica.)

Minúscula: comença com una i però baixa molt per avall, torna pel mateix camí, fa un pontet i acaba “donant la mà” a la lletra següent.

Majúscula: tendrem esment de dibuixar primer el traç vertical, de dalt a baix.


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos