La grafia (m)

Minúscula: té tres pontets, un més que la n i també acaba amb una maneta.

Majúscula: una retxa vertical de dalt a baix; tornam al punt inicial i fem una costeta curta cap a baix i una altra cap a dalt; per a acabar, una retxa vertical cap a baix.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos