Aspectes fonètics (m)

Amb la lletra m representam el fonema /m/, que és nasal, bilabial i sonor. Sembla al fonema /n/ per ser nasal, i als fonemes /b/ i /p/ per ser bilabials.

El so [m]:

-es pot allargar i cantar (igual que [n];

-si ens tapam el nas, no el podem pronunciar (igual que [n]);

-els llavis estan tancats (a diferència de [n]);

Proposam anomenar aquesta lletra “la lletra de ” o sigui la lletra que serveix per a escriure .

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos