Jocs (m)

Joc de l’imant

Fer moure un objecte metàl·lic (unes tisores, un cotxet, una xinxeta…) amb un imant que haurem col·locat davall una cartolina, part davall l’objecte.

 

Mossegar una poma

Penjam pomes, separades amb una distància d’un metre. Cada infant es col·loca devora una poma amb les mans al darrere. Es tracta de menjar-se la poma sense tocar-la amb les mans.

 

Joc de les mans

Es tapen cinc o sis infants amb una flassada de manera que només se’n vegin les mans. Els altres han d’endevinar de qui són les mans.

 

Joc del mut

Es fan grups d’uns vuit infants. El director del joc té una llista amb totes les coses que hauran de representar els jugadors. Diu a l’orella d’un de cada grup una cosa que ha de representar (diferent per a cada grup). L’infant ho representa amb mímica i els companys ho han d’endevinar. Qui ho endevina va al director del joc perquè li digui una segona cosa per representar. I així fins que s’acaba el temps (uns 15 minuts). Guanya l’equip que ha endevinat més coses.

 

Pim, pam, de la guerra, guerra gran

(Cançó-joc popular)

Un infant posa el cap damunt la falda del qui fa el joc, la cara contra la falda. El qui fa el joc pega copets damunt l’esquena del petit com si tocàs el tambor, fluixet, i recita la cançó. En dir punxoreta, punxa amb un sol dit l’esquena del nin. En dir estisoreta, fa com si tallàs l’esquena del nin amb dos dits. En dir ull de bou fa un rotlo amb el dit polze i l’índex i el posa damunt l’esquena del nin. En dir teuladeta, la hi toca amb quatre dits estirats. Quan ha acabat les preguntes, fa una de les quatre coses anomenades amb el moviment corresponent damunt l’esquena de l’infant i aquest l’ha d’endevinar.

—Pim, pam,
de la guerra, guerra gran.
Què t’estimes més:
punxoreta, estisoreta,
ull de bou o teuladeta?
—Teuladeta
—Teuladeta has dit
i de pena n’has sortit.

O bé:

—Si ull de bou haguessis dit,
de pena hauries sortit.
Pim, pam (i torna a començar)

Pim, pam, de la guerra, guerra gran
Autor: Cançó popular

 

Joc del minut

Dur un rellotge d’arena d’un minut, o un cronòmetre, o un rellotge de paret que tengui busca minutera. Deixar transcórrer un minut en silenci. Llavors que tothom digui què creu que pot fer en un minut (fer tres voltes a l’aula, fer 50 bots, fer un dibuix, cantar una cançó…). I després es comprova si és veritat.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos