La grafia (h)

Progrés

Minúscula: és la suma de les grafies de la l i la n sense espai entre elles.

Majúscula: Un traç vertical de dalt a baix; aixecam el llapis per a fer un travesser  horitzontal; i per a acabar un altre traç vertical de dalt a baix.

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos