Aspectes ortogràfics (h)

Progrés

En aquests primers nivells d’aprenentatge basta que els infants sàpiguen que generalment no l’han de pronunciar quan llegeixen. Aniran aprenent quines paraules la duen per memòria visual, però en tot cas no corregirem la seva absència en les produccions escrites autònomes. Més endavant, podem demanar que preparin el  dictat d’una frase que contengui algunes paraules amb h i valorar-ne molt positivament la memorització.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos