Aspectes fonètics (h)

Progrés

Normalment no sona. Però en alguns casos representa la pronúncia aspirada de la consonant aproximant sorda [h]: ha! ha! ha! (representació de les rialles), ehem!, hippy, hobby, Sàhara, Hèlsinki…Pel que fa a la paraula hàmster, la pronúncia més habitual és amb la h aspirada. Per a més informació vegeu les pàgines 83-85 de l’Ortografia catalana  https://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf

A les nostres aules també són freqüents els noms de pila d’alumnes que tenen la h aspirada: Hassan, Mohamed, Hellen, Hussein…

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos