Aspectes ortogràfics (ll)

Els infants que pronunciïn [ʎ] escriuran ll sense cap problema. Únicament  les  paraules que tradicionalment a les Illes tenen la ll que es pronuncia com a i o que no es pronuncia, provocaran errors ortogràfics. Però hem de ser molt prudents i no corregir-los si l’infant escriu de forma autònoma. A poc a poc aniran memoritzant visualment les paraules difícils.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos