Usos quotidians de la lectura i l’escriptura

Progrés
  • Llegir textos als infants: cartes, notes, llistes, receptes, instruccions, contes… Podem llegir-los algun conte o fragment però no hem d’oblidar com és d’important contar contes. No hem de confondre “contar contes” i “llegir contes”. Són dues activitats diferents que posen en marxa mecanismes diferents. Les dues coses s’han de fer i són importants. Quan l’infant escolta un conte contat està treballant l’atenció, la concentració, la imaginació, la comprensió… a partir d’un model de llengua oral. Quan l’infant escolta un conte llegit està exposat a un model de llenguatge diferent, molt més formal, amb l’estructura i les característiques del codi escrit. Això l’ajudarà a l’hora de llegir i també a l’hora de produir els seus propis textos.
  • Ús de l’agenda: el mestre hi apunta coses per a recordar-se’n.
  • Enviar notetes a altres grups (així veuen que quan l’altre llegeix sap el que li volem dir).
  • Estimular els infants perquè completin els seus dibuixos amb paraules escrites (el seu nom, el títol…). Ho podem escriure nosaltres si ells ens ho dicten i ens donen permís o bé si ens ho demanen. No hem d’esser invasius.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos