La grafia (n)

Minúscula: té dos pontets i acaba donant la mà a la lletra següent. Cal distingir-la de la u, que és com una tasseta i si plou s’omple d’aigua. En canvi, a la n, l’aigua li llenega per avall.

Majúscula: Una retxa vertical cap a baix. Tornam a dalt i fem una costeta. I pujam tot dret fins a dalt.

 

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos