Aspectes fonètics (n)

Amb la lletra n representam el fonema /n/, que és nasal, alveolar i sonor. No sembla ni a la essa ni a la pe, treballades anteriorment.

El so [n]:

  • es pot allargar i es pot cantar;
  • si ens tapam el nas, no el podem pronunciar;
  • si ens posam els dits a la gargamella, sentim una vibració;
  • el pronunciam amb la boca un poc oberta i amb la llengua darrere les dents de dalt, tocant els alvèols. Si tancàssim la boca, sortiria un altre so, [m].

Proposam anomenar aquesta lletra “la lletra de no”, o sigui la lletra que serveix per a escriure la paraula no.

A l’hora d’indicar el so [n] als exercicis, hi hem posat el dibuix d’un niu perquè és més senzill i clar de dibuixar.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos