La grafia (d)

Minúscula: La començam  com si anàssim a fer una a, però a l’hora de tancar l’oval pujam amunt, ben amunt, i després davallam pel mateix camí per a completar-la.

Majúscula: primer dibuixam el traç vertical de dalt a baix; després aixecam el llapis per a tornar al punt inicial i fer la curvatura.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos