Aspectes fonètics (d)

Amb la lletra d representam el fonema /d/, que és dental, oclusiu i sonor. Es diferencia del fonema /t/ per la sonoritat.

En pronunciar /d/:

  • la llengua es troba darrere les dents;
  • fem una petita explosió quan surt l’aire;
  • quan allargam el so notam una petita explosió a la gargamella;
  • perquè soni bé cal que l’acompanyem d’una vocal.

A vegades el so [d] es pot prolongar com en el cas de teulada, adéu, pomada, pedra, corda… (o sigui, entre vocals o entre vocal i r). En aquests casos la posició de la boca i de la llengua és la mateixa però l’aire surt fregant.

Tendrem present que s’assembla a /r/ i a /n/ en el punt d’articulació (la llengua darrere les dents, més o menys amunt) i en la sonoritat. Per això és freqüent trobar confusions com carira per cadira o riari per diari, sobretot quan ambdós fonemes es troben en una mateixa paraula.

Anomenam aquesta lletra “la lletra de dia” o sigui la lletra que ens serveix per a escriure dia.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos