Aspectes ortogràfics (v)

Si els infants pronuncien [v], no tendran cap problema ortogràfic, perquè es tracta d’una grafia per a un sol so. Però alguns infants poden escriure f en comptes de v per la similitud dels dos fonemes. Cal estar-hi atents i remarcar la sonoritat de la v, que sentim en posar-nos els dits a la gargamella.

Si els infants no diferencien el sons  [b] i [v] quan parlen, els costarà escriure les paraules correctament. Intentarem incidir en la bona pronúncia i potenciar la memorització visual. Al primer cicle de primària, o quan la maduresa de l’infant ho permeti, els ajudarà comprovar que la b pot anar seguida de la r i de la l, i, en canvi, la v no: blanc, brut.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos