La grafia i

Progrés

Possible descripció:

amunt, cau per avall
i una maneta;
li posam un punt  a damunt.

 

S’ha de fer èmfasi en la forma de la lletra i per on s’ha de començar (direcció). La grandària en principi té menys importància. Els infants l’aniran reduint tots sols a mesura que avancin en seguretat. Podem treballar la grafia amb diferents materials, com més millor:
pissarreta blanca,
lletres de paper de vidre,
serradís damunt la taula o en terra,
amb guix a la pissarra
i de tant en tant amb llapis.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos