Conte: El lleó i el ratolí (a)

Progrés

Tornam a contar el conte “El lleó i el ratolí”, aquesta vegada afegint el que feia el lleó: “El lleó obria molt la boca i feia: a! El lleó llançava uns rugits terribles: aaaa a!”.

Escriurem a, i, aparellant-ho amb les veus dels dos protagonistes.

  • Farem adonar els infants de com posen la boca per a dir «a». Podem recordar com obrim la boca quan anam al dentista i també quan tenim mal de coll i el metge ens demana que diguem “a”. Es pot escenificar un diàleg com aquest (a cal metge):

—Em fa mal es coll.

—Obre sa boca (l’obre molt poquet).

—Digues «a».

—Aaa

—Jas, una pastilleta de regalim!

  • Cercar la a en els noms dels nins i nines del grup, oralment primer i després per escrit. En aquest cas sortiran noms que tenen una a que es pronuncia com a [ə], per exemple Maria, Francesc. Ho aprofitarem per a dir que de vegades la lletra a sona [ə] sense insistir-hi gaire.

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos