Aspectes fonètics (s)

La lletra s representa aquí el fonema /s/, que és fricatiu, alveolar i sord.

Farem notar que:

  • es pot pronunciar molt bé tot sol;
  • el seu so sembla al d’un globus que es desinfla;
  • quan el pronunciam, fem un lleuger somriure i deixam veure les dents de dalt;
  • si ens tapam el nas, el podem dir igualment;
  • si ens posam els dits a la gargamella, no sentim cap vibració.

Podem anomenar la essa «la lletra de », o sigui la que ens serveix per a escriure .


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos