Pàgina de l'autor: admin

Poesies

Poesies

A dalt d’un pi (ç) A sa plaça hi ha un tronc (g) Ah, tu, caldera vella (ny) “Aina” avui, “Aina” demà (m) Això és son pare (d) Aquest és l’un (d) Aquest és son pare (d) Ara arriba el carnestoltes (z) Balena (b) Bona nit, fadrins i nines (b) Cançó...

LLEGIR MÉS
Jocs

Jocs

A amagar pedreta (g) A la cadireta (r) A la xarranca (x) A parxís (x) A tallar fil (f) Caçadors i caçats (ç) Cantarella per a triar (r) Comprau peix (x) De nas a nas (n) Dòmino (d) El ball de la granera (g) El dit a l’esquena (d) El gall (g) El...

LLEGIR MÉS
Endevinalles

Endevinalles

anses (n) aturats (r) balances (ç) banyades (ny) boca (d, b) butxaca (x) campana (c) canya (ny) cap (c) caragol (g) carta (r) ceba (ç) cel (ç) cirerer (ç) ciurons cuits (ç) clau (c) claus (c) coa (c) cuc (c) dent (d) dentista (d) dents (d) didal...

LLEGIR MÉS
Refranys

Refranys

abella (ll) abraça (ç) abril (b) alça (ç) all (ll) ase (z) ases (z) au (vocals) badall (ll) bassetes (ç) bé (b) bo (b) bossa (ç) bosses (ç) ca (c) caçador (ç) calaix eixut (x) callar (ll) cames (c) camí (c) camina (c) cap (c) capa (c) cara (r)...

LLEGIR MÉS
Locucions

Locucions

aferrar-se (f) aigua (g) alçar (ç) all (ll) allò (ll) alta (l) anell (ll) ansa (n) any (ny) aranyes (ny) arena (r) ase (z) baix (x) baixa (x) banya (ny) banyes (ny) blanc (b) boca (b) bones (b) botó (b) bous (b) braç (ç) braços (ç) busca (b)...

LLEGIR MÉS
Paraules

Paraules

VOCALS ai, ou, oi, ei, uè, au! CONSONANTS P Paraules que surten als exercicis escrits pa, pi, pipa, pipí, pepa, Pau, peu, piu, pou, Pep, pua, pop Altres paraules amb vocals +p que es poden treballar papà, paó, popa, uep S Paraules que surten als...

LLEGIR MÉS
Aspectes ortogràfics

Aspectes ortogràfics

Aspectes ortogràfics (p) Aspectes ortogràfics (s) Aspectes ortogràfics (n) Aspectes ortogràfics (t) Aspectes ortogràfics (m) Aspectes ortogràfics (l) Aspectes ortogràfics (d) Aspectes ortogràfics (h) Aspectes ortogràfics (c) Aspectes ortogràfics...

LLEGIR MÉS
Aspectes fonètics

Aspectes fonètics

  Aspectes fonètics (p) Aspectes fonètics (s) Aspectes fonètics (n) Aspectes fonètics (t) Aspectes fonètics (m) Aspectes fonètics (l) Aspectes fonètics (d) Aspectes fonètics (h) Aspectes fonètics (c) Aspectes fonètics (q) Aspectes fonètics...

LLEGIR MÉS
Descripció de les grafies

Descripció de les grafies

Vocals   La grafia i La grafia a La grafia o La grafia e La grafia u   Consonants La grafia p La grafia s La grafia n La grafia t La grafia m La grafia l La grafia d La grafia h La grafia c La grafia q La grafia r La grafia b La

LLEGIR MÉS
Contes per a llegir tots sols

Contes per a llegir tots sols

1 Llibre primer (p,s) 2 Llibre segon (n) 3   Llibre tercer (t) 4 Llibre quart (m) 5 Llibre cinquè (l) 6 Llibre sisè (d) 7 Llibre setè (c) 8 Llibre vuitè (q) 9 Llibre novè (r) 10 Llibre desè (b) 11   Llibre onzè (ll) 12   Llibre dotzè...

LLEGIR MÉS
Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos