w, k

Aquestes són les dues úniques consonants de l’alfabet català que no han estat treballades específicament al material Ansa per ansa.

No tenen cap dificultat per a ser llegides. Pot esser molt bé que els infants les coneguin perquè les hagin vistes en noms de persona, en paraules estrangeres…

Les paraules més usuals en català amb aquestes lletres són: folklore, karaoke, karate, kgkiwi, rock, víking, wapitiwaterpolo, web, wòlof.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos