Com treballar les grafies

Al material Ansa per ansa no es treballen especialment les grafies. Es dóna per entès que l’infant ja ha fet molts d’exercicis previs i que en aquest nivell quasi li bastarà veure com el mestre fa cada lletra i l’anirà aprenent a escriure per imitació. Per a ajudar l’infant a fer aquesta imitació us proposam un suport oral que podeu veure a l’apartat Descripció de les grafies.

De totes maneres, el treball més global del grafisme no s’ha d’interrompre de sobte i, a més a més, us podeu trobar amb un grup que l’hagi treballat poc. Per això us donam algunes indicacions:

 • El treball del grafisme s’ha de fer primer amb tot el cos, després amb materials diversos i espais amples, i finalment damunt paper. No hem de començar mai el procés al revés. Per això podem:
  • Repassar camins diversos dibuixats en terra (per exemple amb guix al pati) caminant-hi per damunt.
  • Repassar els mateixos camins que hem fet en terra però representats ben grossos a la pissarra (i esborrar-los amb el dit).
  • Fer camins sobre una taula amb materials diferents (farina, serradís…).
 • El treball de grafisme no ha d’estar deslligat de la vida. Es molt avorrit repassar sanefes que no volen dir res, però és molt divertit si les cercam en fotografies o en arquitectura propera. Per exemple  castell ho podem reconèixer a la part superior d’un castell   i castell2 a la decoració d’un vestit. Podem fer un recull de fotografies on els infants puguin reconèixer diferents grafismes.
 • S’ha d’aconseguir un traç deshinibit. Per això hem de deixar que l’infant faci gargots al seu aire sense una finalitat determinada més que la del goig del moviment de la mà. És molt útil l’exercici «el retolador que patina». Cada infant té un paper gros i un retolador. Es posa una música suau i ens hem d’imaginar que el retolador és un patinador que llisca suaument pel paper.

Un altre exercici similar però potser per a nins més petits és el següent. Li donam dibuixat un molí així:

I li explicam que el molí té les pales aturades i que les hem de fer girar. L’infant amb un retolador o llapis ha de fer, sense aturar, el moviment de les pales en girar.

 • Un altre exercici útil és aferrar gomets lliurement en un paper, ben separats, i llavors el retolador o llapis ha d’anar circulant entre els gomets sense tocar-ne cap i sense perdre el contacte amb el paper.
 • Un material molt útil per a aprendre a fer cada lletra són les lletres Montessori. La lletra tota sola retallada amb paper de vidre està aferrada a una placa de fusta (les podem comprar fetes o les podem fabricar nosaltres mateixos). l’infant ha de tocar la lletra com si l’estigués escrivint, seguint el sentit del traç.
 • Un altre material molt útil és la impremta de tampons. N’hi ha al mercat amb tampons de fusta bons de manejar i amb la lletra manuscrita. Permet compondre paraules o petites frases i deixar-ne constància quan escriure amb llapis encara suposa un esforç massa gran.

 

Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos