Aspectes ortogràfics (f)

La lletra f no presenta dificultats ortogràfiques remarcables. Treballarem els grups consonàntics formats per f+r i f+l. La efa, pel fet de poder-se prolongar, permet dir els dos sons seguits i això facilita que l’infant no en deixi cap a l’hora d’escriure.

 


Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos