Aplicació interactiva

Aplicació interactiva

El programari interactiu Ansa per ansa va néixer l’any 2000 produït i editat per l’empresa Block mèdi@ en col·laboració amb l’Editorial Moll. És una aplicació molt útil  per a consolidar l’aprenentatge de cada lletra una vegada que els infants ja l’han treballada vivencialment i han fet els exercicis escrits. També és una bona eina per als infants que coneixen totes les lletres i comencen a llegir i escriure, perquè hi trobaran molts d’exercicis-joc que els divertiran mentre repassen. I finalment també pot ser útil per a alumnes nouvinguts dels primers cicles de Primària perquè no només hi podran practicar el vocabulari bàsic i les estructures de la llengua sinó que els posarà en contacte amb el català oral de Mallorca, gràcies als àudios que acompanyen els textos escrits (paraules, frases, lectures, cançons, poesies, endevinalles, etc)

El nostre desig és que aquesta aplicació interactiva es pugui fer servir sense descarregar, obrint-la directament a Internet. Això serà possible quan es pugui reescriure tota l’aplicació amb el llenguatge html, propi de la xarxa, cosa que requereix temps i finançament.

Ara, de moment, per a poder utilitzar el programa ANSA PER ANSA s’ha de descarregar a un ordinador que tengui el sistema operatiu Windows 9x o superior. Aquestes són les passes a seguir:

  1. El programa està a un compte de Google Drive, per tant el descarregareu comprimit.
  2. Traslladau la carpeta fora de l’arxiu comprimit i obriu-la.
  3. ATENCIÓ: Conté un arxiu executable (Axa.exe) i per això pot semblar que té un virus, però no és així: alguns ordinadors poden mostrar una advertencia però és evident que a un compte de google drive no hi haurà virus.
  4. Una vegada descarregada i oberta la carpeta, heu de clicar sobre l’executable Axa.exe i començarà la sessió.
  5. Si voleu que el programa us ocupi la pantalla completa, heu de configurar el monitor del vostre ordinador a una resolució de 800×600 pixels.
Telèfon: +34 971 91 91 66
07004 Palma, Illes Balears
Julià Àlvarez, 11 baixos